خودکارسازی پروژه فذا

گزارش پروژه خودکارسازی ثبت خرابی و ضایعات شرکت فذا پیاده سازی شده توسط شرکت بهسازان مجازی فناوری اطلاعات آمارد

robotic process automation

معرفی سازمان

          شرکت فولادین ذوب آمل ( فــذا ) از سال 1379 واقع در شهرک صنعتی آمل با هدف تولید انواع قطعات چدنی و فولادی با ظرفیت 77700 تن در سال و تولید مقاطع فولادی با ظرفیت 100000 تن در سال بمنظور خودکفایی و اشتغال زایی فعالیت می نماید.       

مشکل شناسایی شده

          مشکلی که در این سازمان شناسایی شد، در بخش ثبت خرابی ها و ضایعات ریخته گری بود. روزانه یکی از کارشناسان برجسته آزمایشگاه باید به خروجی کوره ها سرکشی کند و عیوب ظاهری مشاهده شده را در فرم مشخصی ثبت کند. سپس باید با مراجعه به دفتر خود و بررسی تمامی اطلاعات نظیر، کد روزشمار، نام قطعه، نوع خرابی و تعداد آن، مقادیر خرابی های روزانه را در میان انبوهی از نمودار ها و جداول پیدا و درج کند. این فرم استاندارد سازمانی، بسیار حجیم بوده و دارای سطر و ستون های بی شماری می باشد که جستجو مقادیر برای هر اپراتور را به کاری طاقت فرسا تبدیل می کند.

نمونه ای از فرم ضایعات روزانه

نقاط ضعف

robotic process automation

راهکارهای پیشنهادی

          شرکت بهسازان مجازی از طرف پارک علم و فناوری برای حل این مساله فراخوانده شد تا با ارائه راه کار های خودکارسازی فرایند رباتیک، این معضلات را مرتفع کند.

          بهسازان، در ابتدا با ارائه یک بسته نرم افزاری، فرایند انتخاب کد روزشمار، نام قطعه، و انواع خرابی را تا اندازه بسیار زیادی برای فذا بهینه سازی نمود. به طوری که اپراتور دیگر نیاز به خواندن مقادیر از روی کاغذ و جستجوی آن در فایل عظیم اکسل ندارد.

تصویر نرم افزار ثبت عیوب ساخته شده توسط بهسازان مجازی

          اپراتور، پس از انتخاب مقادیر مورد نظر، با انتخاب گزینه “ایجاد خروجی برای نرم افزار کاربر مجازی” خروجی اکسل متناسب برای ربات نرم افزاری بهسازان را ایجاد می کند.

نمونه ای از فرم خروجی نرم افزار اختصاصی ثبت ضایعات روزانه

          پس از تهیه فایل اکسل از خروجی نرم افزار اختصاصی ثبت ضایعات روزانه، تنها کافی ست که اپراتور، فایل ربات نرم افزاری بهسازان مجازی را اجرا کند.

          ربات نرم افزاری بهسازان، تک تک مقادیر را از فایل اکسل با نام fza-qulity (فایل خروجی نرم افزاری) قرائت کرده و سپس در فایل ضایعات روزانه مرجع درج می کند.

مزایای این روش