فروش

فرایند پیاده سازی پروژه

robotic process automation
1. ورود به سازمان و مشاوره (قبل از عقد قرارداد)

در مرحله اول انجام پروژه های خودکارسازی و بهینه‌سازی، لازم است کارشناسان ما با مدیران واحدهای مختلف سازمان در مورد مدل های امور اداری آن بخش گفت و گو کنند تا آگاهی کافی در مورد نوع کاری که توسط پرسنل سازمان انجام می‌گیرد را کسب کنند. طبق تجربه می‌توانیم با اطمینان بگوییم که کمتر پیش می‌آید پرسنل سازمان بتوانند قسمت هایی از کار خود را که در آن وقت زیادی تلف می‌شود و یا قابلیت خودکار سازی دارد را تشخیص دهند. معمولا بخاطر روزمرگی و یا کم اهمیت بودن این مساله برای اپراتور شاید نشود در این مرحله به راه حل رسید. به همین دلیل وارد فاز بعدی می‌شویم.

حجم کار RPA که در سازمان شما قابل پیاده‌سازی است، به حجم امور ثبتی و رایانه‌ای سازمان شما و روند اجرای آنها بستگی دارد. در نتیجه لازم است ابتدا این موارد توسط کارشناسان ما ارزیابی شوند.

اعزام کارشناس و ارزیابی فرایند ها در اولین قرارداد، رایگان است.

2. ارزیابی کارشناسی و امکان سنجی (بعد از توافقات اولیه)

کارشناسان ما، مانند اعضای سازمان (بازرسان) بر انجام فرایندها نظارت می‌کنند و روند انجام کار توسط اپراتورها را به دقت بررسی می‌کنند. سپس زمینه هایی که پتانسیل بالا برای خودکارسازی دارند را اولویت بندی می‌کنند. اگر خودکارسازی تمام و کمال قابل پیاده سازی نبود، به مرحله بهینه سازی خواهیم رفت که در آن بخش عمده‌ای از انجام امور نرم افزاری را خودکارسازی یا ساده‌سازی می‌کنیم.

 

پس از مرتب کردن اولویت های امور اداری، امکان سنجی پیاده سازی پروژه مورد بررسی قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، بررسی می‌شود که آیا دسترسی های لازم برای انجام پروژه در بخش مورد نظر وجود دارد؟ سیستم کامپیوتری مورد نظر توانایی لازم جهت اجرای برنامه های مورد نیاز را دارد؟ آیا محدودیت های نرم افزاری و یا سخت افزاری سیستم و بخش مورد نظر در فرایند انجام پروژه اختلال ایجاد خواهند کرد؟

3. سمپلینگ (بعد از عقد قرارداد)

 

پس از برطرف سازی مشکلات احتمالی زیرساخت، نمونه ساده شده از فرایندهایی که در بخش مورد نظر انجام می‌شود نمونه برداری شده و فرایند پیاده سازی و برنامه نویسی ربات های نرم افزاری آغاز می‌گردد. در این بخش نمونه آزمایشگاهی برای فرایند مورد نظر ساخته می‌شود. در این مرحله مشکلات و معضلات سیستم کاملا شناسایی شده و در همین مرحله برطرف می‌شوند و در پایان این مرحله، یک نمونه عملی خواهیم داشت.

robotic process automation
4. پایلت

نمونه پایلت و بدون اشکال برای استفاده آزمایشی روی یک سیستم مورد نظر سازمان پیاده سازی می‌شود. در این پروسه، اپراتور می‌تواند در دوره تعیین شده با ربات کار کند و برای انجام امور اداری نرم افزاری روزمره خود از آن بهره جوید. هدف ما در این مرحله آشنایی پرسنل سازمان با ربات های نرم افزاری و بازخورد گرفتن از پروژه پیاده سازی شده است.

5. پشتیبانی 

پس از مدت زمان تعیین شده برای اثبات صحت عملکرد ربات های نرم افزاری پیاده سازی شده به بررسی بازخوردها یا فیدبک سازمان و اپراتور می‌پردازیم. در صورت وجود اشکال و ایراد در عملکرد ربات، یا مشکلات پیش‌بینی نشده در روند کار، کارشناسان ما سریعا نواقص را برطرف می‌کنند.